Torsdag den 30 mars 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-03-30

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 30 mars 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Yrkestrafik och taxi

 

 

 

1

Sten Bergheden (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

4

Kadir Kasirga (S)

8

 

 

5

Daniel Helldén (MP)

8

 

 

6

Thomas Morell (SD)

8

 

 

7

Helena Gellerman (L)

8

 

 

8

Linda W Snecker (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

1.04

11

Justitieutskottets betänkande JuU9

 

 

 

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

 

 

 

1

Lars Isacsson (S)

8

 

 

2

Pontus Andersson (SD)

6

 

 

3

Charlotte Nordström (M)

8

 

 

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

5

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

6

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

1.50

12

Justitieutskottets betänkande JuU12

 

 

 

Processrättsliga frågor

 

 

 

1

Fredrik Kärrholm (M)

6

 

 

2

Petter Löberg (S)

6

 

 

3

Juno Blom (L)

6

 

 

4

Pontus Andersson (SD)

6

 

 

5

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

6

Ulrika Liljeberg (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.38

2.28

13

Försvarsutskottets betänkande FöU7

 

 

 

Samhällets krisberedskap

 

 

 

1

Sara-Lena Bjälkö (SD)

8

 

 

2

Marcus Andersson (S)

8

 

 

3

Alexandra Anstrell (M)

8

 

 

4

Hanna Gunnarsson (V)

8

 

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

6

Mikael Larsson (C)

8

 

 

7

Anna Starbrink (L)

8

 

 

8

Ulf Holm (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

3.32

14

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU12

 

 

 

Jakt och viltvård

 

 

 

1

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

2

Tomas Kronståhl (S)

8

 

 

3

John Widegren (M)

8

 

 

4

Magnus Persson (SD)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

7

Elin Nilsson (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

4.28

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 28 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.