Torsdag den 28 april 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-04-28

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 28 april 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

 

 

 

Djurskydd

 

 

 

1

Malin Larsson (S)

8

 

 

2

Marléne Lund Kopparklint (M)

8

 

 

3

Yasmine Eriksson (SD)

8

 

 

4

Ulrika Heie (C)

8

 

 

5

Elin Segerlind (V)

8

 

 

6

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

1.04

25

Utrikesutskottets betänkande UU6

 

 

 

Internationellt utvecklingsbistånd

 

 

 

1

Helena Storckenfeldt (M)

8

 

 

2

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

3

Magnus Ek (C)

8

 

 

4

Yasmine Posio (V)

8

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

8

 

 

6

Joar Forssell (L)

8

 

 

7

Maria Ferm (MP)

8

 

 

8

Anders Österberg (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

2.08

26

Socialutskottets betänkande SoU19

 

 

 

Socialtjänstens arbete m.m.

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Mats Wiking (S)

6

 

 

3

Johan Hultberg (M)

6

 

 

4

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

5

Martina Johansson (C)

6

 

 

6

Jon Thorbjörnson (V)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

6

 

 

8

Margareta Fransson (MP)

6

 

 

9

Bengt Eliasson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

3.00

27

Kulturutskottets betänkande KrU6

 

 

 

Kulturarvsfrågor

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

6

 

 

2

Åsa Karlsson (S)

10

 

 

3

John E Weinerhall (M)

8

 

 

4

Angelika Bengtsson (SD)

8

 

 

5

Catarina Deremar (C)

6

 

 

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

7

Roland Utbult (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

3.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kulturutskottets betänkande KrU9

 

 

 

Kultur och fritid för barn och unga

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

6

 

 

2

John E Weinerhall (M)

8

 

 

3

Cassandra Sundin (SD)

6

 

 

4

Catarina Deremar (C)

6

 

 

5

Roland Utbult (KD)

8

 

 

6

Lars Mejern Larsson (S)

8

 

 

7

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

4.44

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 44 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.