Torsdag den 28 april 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-04-28

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 28 april 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU22

Djurskydd

1

Malin Larsson (S)

8

2

Marléne Lund Kopparklint (M)

8

3

Yasmine Eriksson (SD)

8

4

Ulrika Heie (C)

8

5

Elin Segerlind (V)

8

6

Magnus Oscarsson (KD)

8

7

Jakob Olofsgård (L)

8

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

____

____

1.04

1.04

25

Utrikesutskottets betänkande UU6

Internationellt utvecklingsbistånd

1

Helena Storckenfeldt (M)

8

2

Mats Nordberg (SD)

8

3

Magnus Ek (C)

8

4

Yasmine

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.