Torsdag den 23 februari 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-02-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 23 februari 2023

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Ceremoni

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

 

 

 

Studiestöd

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

6

 

 

2

Niklas Sigvardsson (S)

8

 

 

3

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

4

Anders Alftberg (SD)

8

 

 

5

Mathias Bengtsson (KD)

6

 

 

6

Samuel Gonzalez Westling (V)

8

 

 

7

Anders Ådahl (C)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

0.56

11

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

 

 

 

Förskolan

 

 

 

1

Fredrik Malm (L)

8

 

 

2

Mats Wiking (S)

8

 

 

3

Noria Manouchi (M)

8

 

 

4

Anders Alftberg (SD)

8

 

 

5

Mathias Bengtsson (KD)

6

 

 

6

Daniel Riazat (V)

8

 

 

7

Anna Lasses (C)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

1.56

12

Trafikutskottets betänkande TU4

 

 

 

Infrastrukturfrågor

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

10

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

6

 

 

4

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Patrik Jönsson (SD)

10

 

 

7

Linda W Snecker (V)

8

 

 

8

Daniel Helldén (MP)

8

 

 

9

Rashid Farivar (SD)

8

 

 

10

Anders Ådahl (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.20

3.16

13

Trafikutskottets betänkande TU5

 

 

 

Kollektivtrafikfrågor

 

 

 

1

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

6

 

 

4

Adrian Magnusson (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

7

Linda W Snecker (V)

6

 

 

8

Daniel Helldén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

4.16

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 16 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.