Torsdag den 23 februari 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-02-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 23 februari 2023

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Ceremoni

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

10

Utbildningsutskottets betänkande UbU3

Studiestöd

1

Fredrik Malm (L)

6

2

Niklas Sigvardsson (S)

8

3

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

4

Anders Alftberg (SD)

8

5

Mathias Bengtsson (KD)

6

6

Samuel Gonzalez Westling (V)

8

7

Anders Ådahl (C)

8

8

Camilla Hansén (MP)

6

____

____

 0.56

0.56

11

Utbildningsutskottets betänkande UbU4

Förskolan

1

Fredrik Malm (L)

8

2

Mats Wiking (S)

8

3

Noria Manouchi (M)

8

4

Anders

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.