Torsdag den 2 april 2020

TalarlistaKammarens talarlista 2020-04-02

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 2 april 2020

Kl.

09.00

 

Bordläggning

 

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

 

14.10

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Finansutskottets betänkande FiU51

 

 

 

Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

 

 

 

1

Fredrik Olovsson (S)

6

 

 

2

Elisabeth Svantesson (M)

8

 

 

3

Dennis Dioukarev (SD)

6

 

 

4

Ulla Andersson (V)

8

 

 

5

Jakob Forssmed (KD)

10

 

 

6

Mats Persson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

0.42

12

Civilutskottets betänkande CU18

 

 

 

Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.42

13

Socialutskottets betänkande SoU6

 

 

 

Apoteks- och läkemedelsfrågor

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

 

 

3

Clara Aranda (SD)

6

 

 

4

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

6

Lina Nordquist (L)

6

 

 

7

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

1.30

14

Socialutskottets betänkande SoU10

 

 

 

Frågor om psykisk hälsa

 

 

 

1

Camilla Waltersson Grönvall (M)

6

 

 

2

Clara Aranda (SD)

6

 

 

3

Lina Nordquist (L)

6

 

 

4

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

5

Ann-Christin Ahlberg (S)

6

 

 

6

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

7

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

2.18

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 18 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.