Torsdag den 16 mars 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-03-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 16 mars 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

5

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU16

 

 

 

Arbetsmarknadsutredningen

 

 

 

1

Raimo Pärssinen (S)

8

 

 

2

Marco Venegas (MP)

6

 

 

3

Ali Esbati (V)

8

 

 

4

Niklas Wykman (M)

8

 

 

5

Sven-Olof Sällström (SD)

10

 

 

6

Annika Qarlsson (C)

8

 

 

7

Fredrik Malm (L)

6

 

 

8

Désirée Pethrus (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.02

1.02

6

Trafikutskottets betänkande TU10

 

 

 

Luftfartsfrågor

 

 

 

1

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

2

Rikard Larsson (S)

10

 

 

3

Edward Riedl (M)

12

 

 

4

Tony Wiklander (SD)

8

 

 

5

Daniel Bäckström (C)

10

 

 

6

Emma Wallrup (V)

10

 

 

7

Nina Lundström (L)

8

 

 

8

Robert Halef (KD)

10

 

 

9

Erik Ottoson (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.28

2.30

7

Utbildningsutskottets betänkande UbU15

 

 

 

Gymnasieskolan

 

 

 

1

Michael Svensson (M)

8

 

 

2

Stefan Jakobsson (SD)

8

 

 

3

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

8

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christer Nylander (L)

6

 

 

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

7

Elisabet Knutsson (MP)

6

 

 

8

Larry Söder (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.00

3.30

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.