Torsdag den 16 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-16

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 16 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Utbildningsutskottets betänkande UbU25

 

 

 

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning

 

 

 

1

Josefin Malmqvist (M)

6

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

6

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

7

Fredrik Malm (L)

6

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

9

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

1.06

16

Utbildningsutskottets betänkande UbU26

 

 

 

In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

6

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

6

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

6

 

 

5

Gunilla Svantorp (S)

6

 

 

6

Maria Nilsson (L)

6

 

 

7

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

1.48

17

Utbildningsutskottets betänkande UbU19

 

 

 

Högskolan

 

 

 

1

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

8

 

 

2

Robert Stenkvist (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

8

 

 

4

Ilona Szatmari Waldau (V)

8

 

 

5

Pia Steensland (KD)

8

 

 

6

Camilla Hansén (MP)

8

 

 

7

Gunilla Svantorp (S)

8

 

 

8

Maria Nilsson (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

2.52

18

Finansutskottets betänkande FiU24

 

 

 

Utvärdering av penningpolitiken perioden 2019–2021 samt den senaste externa utvärderingen av penningpolitiken

 

 

 

1

Björn Wiechel (S)

8

 

 

2

Martin Ådahl (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.16

3.08

19

Skatteutskottets betänkande SkU31

 

 

 

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

3.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU26

 

 

 

Ordning och reda på avfallet

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

6

 

 

3

Magnus Ek (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Amanda Palmstierna (MP)

8

 

 

7

Hanna Westerén (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

4.02

21

Socialutskottets betänkande SoU34

 

 

 

Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

 

 

 

1

Mikael Dahlqvist (S)

8

 

 

2

Ann-Britt Åsebol (M)

6

 

 

3

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

6

 

 

4

Sofia Nilsson (C)

6

 

 

5

Christina Höj Larsen (V)

6

 

 

6

Pia Steensland (KD)

6

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.44

4.46

22

Socialutskottets betänkande SoU37

 

 

 

Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Mats Wiking (S)

6

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

4

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

5

Sofia Nilsson (C)

8

 

 

6

Christina Höj Larsen (V)

8

 

 

7

Juno Blom (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

5.34

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 34 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.