Torsdag den 14 februari 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-02-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 14 februari 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialutskottets betänkande SoU16

 

 

 

Rättelse i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

23

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

 

 

 

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

 

 

 

1

Fredrik Lindahl (SD)

4

 

 

2

Hans Ekström (S)

6

 

 

3

Marta Obminska (M)

6

 

 

4

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.22

0.22

24

Näringsutskottets betänkande NU6

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.22

25

Försvarsutskottets betänkande FöU4

 

 

 

En ny kustbevakningslag

 

 

 

1

Heléne Björklund (S)

6

 

 

2

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.12

0.34

26

Kulturutskottets utlåtande KrU6

 

 

 

En ny europeisk agenda för kultur

 

 

 

1

Jonas Andersson i Linköping (SD)

6

 

 

2

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

6

 

 

3

Ann-Britt Åsebol (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

0.52

27

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Cykelfrågor

 

 

 

1

Jens Holm (V)

8

 

 

2

Sofia Westergren (M)

7

 

 

3

Thomas Morell (SD)

4

 

 

4

Mikael Larsson (C)

5

 

 

5

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

6

Helena Gellerman (L)

6

 

 

7

Elin Gustafsson (S)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

8

 

 

9

Patrik Jönsson (SD)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.57

1.49

28

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU3

 

 

 

Fiskeripolitik

 

 

 

1

John Widegren (M)

8

 

 

2

Runar Filper (SD)

8

 

 

3

Ulrika Heie (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Roland Utbult (KD)

10

 

 

6

Markus Selin (S)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

2.53

29

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU4

 

 

 

Klimatpolitik

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Elin Segerlind (V)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Tina Acketoft (L)

8

 

 

7

Magnus Manhammar (S)

8

 

 

8

Lorentz Tovatt (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

3.57

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 57 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.