Torsdag den 12 maj 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-05-12

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 12 maj 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU17

 

 

 

Socialförsäkringsfrågor

 

 

 

1

Björn Petersson (S)

8

 

 

2

Mattias Karlsson i Luleå (M)

8

 

 

3

Julia Kronlid (SD)

10

 

 

4

Martina Johansson (C)

8

 

 

5

Ida Gabrielsson (V)

10

 

 

6

Lennart Sacrédeus (KD)

8

 

 

7

Bengt Eliasson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

1.06

23

Kulturutskottets betänkande KrU8

 

 

 

Idrott och friluftsliv

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

7

 

 

2

Ann-Britt Åsebol (M)

8

 

 

3

Angelika Bengtsson (SD)

6

 

 

4

Catarina Deremar (C)

6

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Roland Utbult (KD)

8

 

 

7

Emma Hult (MP)

8

 

 

8

Lawen Redar (S)

8

 

 

9

Cassandra Sundin (SD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.03

2.09

24

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU24

 

 

 

Naturvård och biologisk mångfald

 

 

 

1

Isak From (S)

10

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Peter Helander (C)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Jakob Olofsgård (L)

8

 

 

7

Maria Gardfjell (MP)

10

 

 

8

Daniel Bäckström (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

3.15

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 15 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.