Torsdag den 11 april 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-04-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 11 april 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

 

 

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte direkt efter voteringen

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

22

Justitieutskottets betänkande JuU11

 

 

 

Straffrättsliga frågor

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

8

 

 

2

Johan Forssell (M)

6

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

6

Andreas Carlson (KD)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

0.52

23

Justitieutskottets betänkande JuU14

 

 

 

Våldsbrott och brottsoffer

 

 

 

1

Carina Ödebrink (S)

8

 

 

2

Louise Meijer (M)

8

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

4

Jonny Cato Hansson (C)

8

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

9

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

1.54

24

Justitieutskottets utlåtande JuU19

 

 

 

Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott

 

 

 

1

Louise Meijer (M)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

3

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

4

Johan Pehrson (L)

6

 

 

5

Joakim Sandell (S)

6

 

 

6

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

2.32

25

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

 

 

 

Offentlighet, sekretess och integritet

 

 

 

1

Fredrik Schulte (M)

6

 

 

2

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

3

Bengt Eliasson (L)

6

 

 

4

Ida Karkiainen (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

2.56

26

Utrikesutskottets betänkande UU5

 

 

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

 

1

Johan Büser (S)

8

 

 

2

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

 

4

Lars Thomsson (C)

6

 

 

5

Robert Halef (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.34

3.30

27

Kulturutskottets betänkande KrU14

 

 

 

Public service-frågor

 

 

 

1

Viktor Wärnick (M)

8

 

 

2

Angelika Bengtsson (SD)

8

 

 

3

Per Lodenius (C)

6

 

 

4

Roland Utbult (KD)

8

 

 

5

Lawen Redar (S)

6

 

 

6

Vasiliki Tsouplaki (V)

4

 

 

7

Anna Sibinska (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.46

4.16

28

Trafikutskottets betänkande TU11

 

 

 

Yrkestrafik och taxi

 

 

 

1

Sofia Westergren (M)

6

 

 

2

Thomas Morell (SD)

10

 

 

3

Anders Åkesson (C)

8

 

 

4

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

5

Helena Gellerman (L)

5

 

 

6

Teres Lindberg (S)

10

 

 

7

Jessica Thunander (V)

8

 

 

8

Emma Berginger (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

5.14

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 14 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.