Tisdag den 23 februari 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-02-23

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 23 februari 2021

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Socialutskottets betänkande SoU14

 

 

 

Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Johan Hultberg (M)

6

 

 

3

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

4

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

7

Mikael Dahlqvist (S)

6

 

 

8

Nicklas Attefjord (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

0.48

31

Skatteutskottets betänkande SkU32

 

 

 

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

 

 

 

1

Anders Österberg (S)

6

 

 

2

Niklas Wykman (M)

8

 

 

3

David Lång (SD)

6

 

 

4

Helena Vilhelmsson (C)

6

 

 

5

Gulan Avci (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

1.20

32

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

 

 

 

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

 

 

 

1

John Widegren (M)

8

 

 

2

Staffan Eklöf (SD)

8

 

 

3

Kristina Yngwe (C)

6

 

 

4

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.30

1.50

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.