Tisdag den 18 juni 2024

TalarlistaKammarens talarlista 2024-06-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 18 juni 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering efter debattens slut i UFöU1, dock tidigast kl. 17.15

 

 

              

(uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-17.15)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

18

Finansutskottets betänkande FiU20

 

 

 

Riktlinjer för den ekonomiska politiken

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

10

 

 

2

Mikael Damberg (S)

10

 

 

3

Oscar Sjöstedt (SD)

12

 

 

4

Ida Gabrielsson (V)

10

 

 

5

Hans Eklind (KD)

8

 

 

6

Martin Ådahl (C)

10

 

 

7

Cecilia Rönn (L)

10

 

 

8

Janine Alm Ericson (MP)

10

 

 

9

Statsrådet Niklas Wykman (M)

12

 

 

10

Per Söderlund (SD)

6

 

 

11

Peder Björk (S)

12

 

 

12

Boriana Åberg (M)

8

 

 

13

Ilona Szatmári Waldau (V)

8

 

 

14

Cecilia Engström (KD)

6

 

 

15

Helena Lindahl (C)

8

 

 

16

Patrik Karlson (L)

8

 

 

17

Annika Hirvonen (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 2.38

2.38

19

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU1

 

 

 

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (DCA)

 

 

 

1

Aron Emilsson (SD)

8

 

 

2

Håkan Svenneling (V)

12

 

 

3

Peter Hultqvist (S)

8

 

 

4

Emma Berginger (MP)

10

 

 

5

Jörgen Berglund (M)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Magnus Berntsson (KD)

8

 

 

8

Anna Starbrink (L)

8

 

 

9

Försvarsminister Pål Jonson (M)

10

 

 

10

Utrikesminister Tobias Billström (M)

10

 

 

11

Morgan Johansson (S)

8

 

 

12

Hanna Gunnarsson (V)

8

 

 

13

Lars Wistedt (SD)

8

 

 

14

Jacob Risberg (MP)

8

 

 

15

Margareta Cederfelt (M)

6

 

 

16

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

17

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

18

Stefan Olsson (M)

6

 

 

19

Gustaf Göthberg (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 2.34

5.12

20

Försvarsutskottets betänkande FöU12

 

 

 

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten

 

 

 

1

Gustaf Göthberg (M)

4

 

 

2

Johan Andersson (S)

4

 

 

3

Emma Berginger (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.12

5.24

21

Finansutskottets betänkande FiU24

 

 

 

Uppföljning och utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2023

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

5.24

22

Finansutskottets betänkande FiU28

 

 

 

Riksbankens framställning om återställning av eget kapital - ändring i statens budget för 2024

 

 

 

1

Edward Riedl (M)

6

 

 

2

Mikael Damberg (S)

6

 

 

3

Dennis Dioukarev (SD)

5

 

 

4

Martin Ådahl (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.23

5.47

23

Finansutskottets betänkande FiU30

 

 

 

Årsredovisning för staten 2023

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

5.47

24

Finansutskottets betänkande FiU32

 

 

 

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019–2023

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

5.47

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 47 min.

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.