Tisdag den 14 juni 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-06-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Tisdagen den 14 juni 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

13.00

 

Votering

 

 

 

Avtackning efter voteringens slut

 

 

 

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Konstitutionsutskottets betänkande KU20

 

 

 

Granskningsbetänkande

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

 

Inledning

 

1

Karin Enström (M)

8

 

 

2

Hans Ekström (S)

8

 

 

3

Matheus Enholm (SD)

6

 

 

4

Per Schöldberg (C)

6

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

6

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

0.54

 

Regeringens förhållande till riksdagen (kapitel 1)

 

1

Karin Enström (M)

6

 

 

2

Marie Granlund (S)

8

 

 

3

Lars Andersson (SD)

6

 

 

4

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

5

Nina Lundström (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.32

1.26

 

Handläggning av regeringsärenden m.m. (kapitel 2)

 

1

Alexander Ojanne (S)

10

 

 

2

Erik Ottoson (M)

10

 

 

3

Mikael Strandman (SD)

10

 

 

4

Linda Modig (C)

8

 

 

5

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

8

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Ida Drougge (M)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

2.36

 

Regeringens ansvar för förvaltningen m.m. (kapitel 3)

 

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

2.44

 

Statsråds tjänsteutövning: vissa ärenden (kapitel 4 (delvis))

 

1

Daniel Andersson (S)

5

 

 

2

Ida Drougge (M)

6

 

 

3

Fredrik Lindahl (SD)

5

 

 

4

Linda Modig (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.24

3.08

 

Statsråds tjänsteutövning: uttalanden (kapitel 4(delvis))

 

1

Sofie Eriksson (S)

8

 

 

2

Lars Jilmstad (M)

8

 

 

3

Lars Andersson (SD)

5

 

 

4

Per Schöldberg (C)

6

 

 

5

Mia Sydow Mölleby (V)

8

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

7

Nina Lundström (L)

10

 

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

9

Erik Ottoson (M)

8

 

 

10

Linda Modig (C)

4

 

 

11

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

12

Ida Drougge (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.21

4.29

28

Konstitutionsutskottets betänkande KU21

 

 

 

Behandlingen av riksdagens skrivelser

 

 

 

1

Daniel Andersson (S)

8

 

 

2

Ida Drougge (M)

8

 

 

3

Nina Lundström (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

4.51

29

Konstitutionsutskottets betänkande KU39

 

 

 

Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna

 

 

 

1

Caroline Nordengrip (SD)

8

 

 

2

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

3

Karin Enström (M)

8

 

 

4

Hans Ekström (S)

8

 

 

5

Tuve Skånberg (KD)

8

 

 

6

Tobias Billström (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

5.39

 

 

 

 

 

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU38

 

 

 

En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

5.39

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU40

 

 

 

Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

 

 

 

1

Per Schöldberg (C)

4

 

 

2

Nina Lundström (L)

4

 

 

3

Camilla Hansén (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

5.51

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU42

 

 

 

Indelning i utgiftsområden

 

 

 

1

Lars Jilmstad (M)

2

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.02

5.53

33

Utbildningsutskottets betänkande UbU29

 

 

 

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

 

 

 

1

Noria Manouchi (M)

8

 

 

2

Richard Jomshof (SD)

8

 

 

3

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

4

Daniel Riazat (V)

8

 

 

5

Christian Carlsson (KD)

8

 

 

6

Fredrik Malm (L)

6

 

 

7

Linus Sköld (S)

8

 

 

8

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

6.53

 

Gemensam debatt UU9 och UU18

 

 

34

Utrikesutskottets betänkande UU9

 

 

 

Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

 

 

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Björn Söder (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Gudrun Brunegård (KD)

8

 

 

5

Maria Ferm (MP)

8

 

 

6

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

7

Joar Forssell (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

7.49

35

Utrikesutskottets betänkande UU18

 

 

 

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

7.49

36

Utrikesutskottets betänkande UU10

 

 

 

Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

 

 

 

1

Hans Rothenberg (M)

8

 

 

2

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

3

Håkan Svenneling (V)

8

 

 

4

Sofia Damm (KD)

6

 

 

5

Joar Forssell (L)

8

 

 

6

Maria Ferm (MP)

6

 

 

7

Kenneth G Forslund (S)

8

 

 

8

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

12

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

8.53

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.