Onsdag den 9 november 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-11-09

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 9 november 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

27

Civilutskottets betänkande CU3

 

 

 

Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

28

Civilutskottets betänkande CU4

 

 

 

En ny lag om personnamn

 

 

 

1

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

2

Ewa Thalén Finné (M)

6

 

 

3

Mikael Eskilandersson (SD)

8

 

 

4

Per-Ingvar Johnsson (C)

4

 

 

5

Christina Örnebjär (L)

8

 

 

6

Hillevi Larsson (S)

8

 

 

7

Emma Hult (MP)

6

 

 

8

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

0.52

29

Civilutskottets betänkande CU5

 

 

 

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

 

 

 

1

Jessika Roswall (M)

6

 

 

2

Johanna Haraldsson (S)

6

 

 

3

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

1.10

30

Utrikesutskottets utlåtande UU6

 

 

 

En integrerad EU-politik för Arktis

 

 

 

1

Pyry Niemi (S)

8

 

 

2

Sofia Arkelsten (M)

4

 

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

8

 

 

5

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

6

Sofia Damm (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

1.46

31

Försvarsutskottets utlåtande FöU2

 

 

 

Gemensam ram för att motverka hybridhot

 

 

 

1

Stig Henriksson (V)

8

 

 

2

Kalle Olsson (S)

6

 

 

3

Dag Klackenberg (M)

6

 

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

5

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

6

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

7

Pål Jonson (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

2.34

32

Socialutskottets betänkande SoU2

 

 

 

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

 

 

 

1

Christina Östberg (SD)

2

 

 

2

Catharina Bråkenhielm (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

2.42

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 42 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.