Onsdag den 8 februari 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-02-08

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 8 februari 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

46

Finansutskottets betänkande FiU12

Riksrevisionens rapport om den årliga omräkningen av myndigheternas anslag

1

Ilona Szatmári Waldau (V)

4

____

____

 0.04

0.04

47

Finansutskottets betänkande FiU31

Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser

1

Edward Riedl (M)

8

2

Mikael Damberg (S)

8

3

Oscar Sjöstedt (SD)

8

4

Ilona Szatmári Waldau (V)

6

5

Martin Ådahl (C)

8

6

Hans Eklind (KD)

6

7

Carl B Hamilton

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.