Onsdag den 6 mars 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-03-06

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 6 mars 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

14

Civilutskottets betänkande CU6

 

 

 

Ersättningsrätt och insolvensrätt

 

 

 

1

Mats Green (M)

5

 

 

2

Martina Johansson (C)

6

 

 

3

Larry Söder (KD)

6

 

 

4

Sanne Lennström (S)

6

 

 

5

Mikael Eskilandersson (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.29

0.29

15

Civilutskottets betänkande CU8

 

 

 

Hyresrätt m.m.

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

4

Larry Söder (KD)

6

 

 

5

Ola Möller (S)

6

 

 

6

Ola Johansson (C)

8

 

 

7

Rasmus Ling (MP)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.47

1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Civilutskottets betänkande CU5

 

 

 

Hushållningen med mark- och vattenområden

 

 

 

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

8

 

 

2

Mats Nordberg (SD)

6

 

 

3

Ola Johansson (C)

6

 

 

4

Jon Thorbjörnson (V)

4

 

 

5

Larry Söder (KD)

6

 

 

6

Joakim Järrebring (S)

6

 

 

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

8

 

 

8

Mats Green (M)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

2.08

17

Finansutskottets betänkande FiU26

 

 

 

Kommunala frågor

 

 

 

1

Jan Ericson (M)

8

 

 

2

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

3

Ingemar Nilsson (S)

6

 

 

4

Karolina Skog (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.28

2.36

18

Finansutskottets betänkande FiU31

 

 

 

Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.36

19

Finansutskottets betänkande FiU32

 

 

 

Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.36

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU13

 

 

 

Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 

 

 

1

Björn Petersson (S)

6

 

 

2

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

8

 

 

3

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

4

Solveig Zander (C)

8

 

 

5

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

6

Hans Eklind (KD)

8

 

 

7

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

3.28

21

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU15

 

 

 

Socialavgifter

 

 

 

1

Cassandra Sundin (SD)

4

 

 

2

Rikard Larsson (S)

6

 

 

3

Mats Berglund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.16

3.44

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU8

 

 

 

Skyddet av värdefull skog

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

2

John Widegren (M)

8

 

 

3

Mats Nordberg (SD)

8

 

 

4

Birger Lahti (V)

8

 

 

5

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

6

Isak From (S)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

6

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

9

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.10

4.54

 

Totalt anmäld tid 4 tim. 54 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.