Onsdag den 6 december 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-12-06

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 6 december 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

11

Justitieutskottets betänkande JuU1

 

 

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

 

 

 

1

Tomas Tobé (M)

10

 

 

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

10

 

 

3

Adam Marttinen (SD)

10

 

 

4

Mats Pertoft (MP)

8

 

 

5

Johan Hedin (C)

8

 

 

6

Linda Snecker (V)

10

 

 

7

Roger Haddad (L)

8

 

 

8

Andreas Carlson (KD)

8

 

 

9

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.22

1.22

12

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU3

 

 

 

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

 

 

 

1

Mikael Jansson (SD)

8

 

 

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

3

Alexandra Völker (S)

8

 

 

4

Hans Wallmark (M)

8

 

 

5

Anders Schröder (MP)

8

 

 

6

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

7

Allan Widman (L)

8

 

 

8

Mikael Oscarsson (KD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

2.26

13

Utrikesutskottets betänkande UU2

 

 

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

 

 

1

Sofia Arkelsten (M)

8

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

8

 

 

4

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

5

Birgitta Ohlsson (L)

8

 

 

6

Sofia Damm (KD)

8

 

 

7

Maria Andersson Willner (S)

8

 

 

8

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

9

Markus Wiechel (SD)

8

 

 

10

Anders Österberg (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.18

3.44

14

Näringsutskottets betänkande NU3

 

 

 

Utgiftsområde 21 Energi

 

 

 

1

Sofia Fölster (M)

8

 

 

2

Mattias Bäckström Johansson (SD)

8

 

 

3

Rickard Nordin (C)

8

 

 

4

Maria Weimer (L)

8

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

8

 

 

6

Patrik Engström (S)

8

 

 

7

Lise Nordin (MP)

8

 

 

8

Birger Lahti (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

4.48

15

Konstitutionsutskottets betänkande KU6

 

 

 

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

 

 

 

1

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

2

Eva-Lena Gustavsson (S)

6

 

 

3

Marta Obminska (M)

6

 

 

4

Agneta Börjesson (MP)

6

 

 

5

Per-Ingvar Johnsson (C)

6

 

 

6

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.36

5.24

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 24 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.