Onsdag den 31 januari 2024

TalarlistaKammarens talarlista 2024-01-31

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 31 januari 2024

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU8

 

 

 

Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

8

 

 

2

Tony Haddou (V)

6

 

 

3

Ola Möller (S)

6

 

 

4

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

5

Ludvig Aspling (SD)

8

 

 

6

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

7

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

8

Mauricio Rojas (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.58

0.58

10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU6

 

 

 

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

 

 

 

1

Johanna Hornberger (M)

8

 

 

2

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

3

Joakim Järrebring (S)

8

 

 

4

Martin Kinnunen (SD)

6

 

 

5

Andrea Andersson Tay (V)

8

 

 

6

Stina Larsson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

1.44

11

Skatteutskottets utlåtande SkU17

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (BEFIT)

 

 

 

1

Mathias Tegnér (S)

8

 

 

2

Fredrik Ahlstedt (M)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.14

1.58

12

Socialutskottets betänkande SoU10

 

 

 

En skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.58

13

Socialutskottets betänkande SoU12

 

 

 

Läkemedel och tandvård

 

 

 

1

Jesper Skalberg Karlsson (M)

8

 

 

2

Mikael Dahlqvist (S)

8

 

 

3

Dan Hovskär (KD)

6

 

 

4

Leonid Yurkovskiy (SD)

8

 

 

5

Lina Nordquist (L)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

7

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

8

Ulrika Westerlund (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Civilutskottets betänkande CU7

 

 

 

Avgift vid prövning av en tvist hos Allmänna reklamationsnämnden

 

 

 

1

Björn Tidland (SD)

6

 

 

2

Anna-Belle Strömberg (S)

8

 

 

3

Lars Beckman (M)

8

 

 

4

Andreas Lennkvist Manriquez (V)

6

 

 

5

Larry Söder (KD)

4

 

 

6

Katarina Luhr (MP)

6

 

 

7

Jakob Olofsgård (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.44

3.38

15

Civilutskottets betänkande CU14

 

 

 

Associationsrätt

 

 

 

1

Markus Kallifatides (S)

4

 

 

2

Mikael Eskilandersson (SD)

4

 

 

3

Jennie Wernäng (M)

4

 

 

4

Larry Söder (KD)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.16

3.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trafikutskottets betänkande TU5

 

 

 

Kollektivtrafikfrågor

 

 

 

1

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

4

Jamal El-Haj (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

7

Linda W Snecker (V)

8

 

 

8

Linus Lakso (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.04

4.58

17

Trafikutskottets betänkande TU6

 

 

 

Järnvägsfrågor

 

 

 

1

Maria Stockhaus (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Oscarsson (KD)

8

 

 

4

Åsa Karlsson (S)

10

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Patrik Jönsson (SD)

10

 

 

7

Birger Lahti (V)

8

 

 

8

Linus Lakso (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.10

6.08

 

Totalt anmäld tid 6 tim. 8 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.