Onsdag den 3 april 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-04-03

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 3 april 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

47

Trafikutskottets betänkande TU10

 

 

 

Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.00

48

Näringsutskottets betänkande NU9

 

 

 

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB

 

 

 

1

Mathias Tegnér (S)

6

 

 

2

Charlotte Quensel (SD)

5

 

 

3

Birger Lahti (V)

6

 

 

4

Carl-Oskar Bohlin (M)

6

 

 

5

Helena Lindahl (C)

4

 

 

6

Camilla Brodin (KD)

6

 

 

7

Arman Teimouri (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.39

0.39

49

Justitieutskottets betänkande JuU12

 

 

 

Processrättsliga frågor

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

8

 

 

2

Louise Meijer (M)

8

 

 

3

Henrik Vinge (SD)

8

 

 

4

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

5

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Johan Pehrson (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.56

1.35

50

Justitieutskottets betänkande JuU15

 

 

 

Unga lagöverträdare

 

 

 

1

Johan Forssell (M)

6

 

 

2

Katja Nyberg (SD)

6

 

 

3

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

4

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

5

Johan Pehrson (L)

8

 

 

6

Petter Löberg (S)

8

 

 

7

Linda Westerlund Snecker (V)

6

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

2.27

51

Försvarsutskottets betänkande FöU9

 

 

 

Militära frågor

 

 

 

1

Lars Püss (M)

8

 

 

2

Roger Richtoff (SD)

8

 

 

3

Daniel Bäckström (C)

8

 

 

4

Hanna Gunnarsson (V)

6

 

 

5

Mikael Oscarsson (KD)

6

 

 

6

Allan Widman (L)

5

 

 

7

Marie Axelsson (S)

8

 

 

8

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

9

Jan R Andersson (M)

6

 

 

10

Caroline Nordengrip (SD)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.06

3.33

52

Utbildningsutskottets betänkande UbU11

 

 

 

Gymnasieskolan

 

 

 

1

Caroline Helmersson Olsson (S)

10

 

 

2

Noria Manouchi (M)

8

 

 

3

Patrick Reslow (SD)

10

 

 

4

Fredrik Christensson (C)

10

 

 

5

Daniel Riazat (V)

8

 

 

6

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

7

Roger Haddad (L)

8

 

 

8

Gustav Fridolin (MP)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.10

4.43

53

Utbildningsutskottets betänkande UbU12

 

 

 

Vuxenutbildning

 

 

 

1

Noria Manouchi (M)

8

 

 

2

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

3

Ulrika Heie (C)

7

 

 

4

Daniel Riazat (V)

6

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

8

 

 

7

Tomas Kronståhl (S)

8

 

 

8

Gustav Fridolin (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.57

5.40

54

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande MJU10

 

 

 

Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.04

5.44

55

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU9

 

 

 

Naturvård och biologisk mångfald

 

 

 

1

Kristina Yngwe (C)

8

 

 

2

Magnus Manhammar (S)

8

 

 

3

Betty Malmberg (M)

8

 

 

4

Runar Filper (SD)

8

 

 

5

Jens Holm (V)

8

 

 

6

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

7

Tina Acketoft (L)

8

 

 

8

Maria Gardfjell (MP)

8

 

 

9

Staffan Eklöf (SD)

4

 

 

10

Rebecka Le Moine (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 1.16

7.00

 

Totalt anmäld tid 7 tim. 0 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.