Onsdag den 28 november 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-11-28

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 28 november 2018

Kl.

09.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Val

 

 

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Finansutskottets betänkande FiU14

 

 

 

Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

 

 

 

1

Ida Gabrielsson (V)

8

 

 

2

Ingemar Nilsson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.14

0.14

16

Finansutskottets betänkande FiU18

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.14

17

Finansutskottets betänkande FiU29

 

 

 

Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.14

18

Försvarsutskottets betänkande FöU2

 

 

 

Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

 

 

 

1

Caroline Nordengrip (SD)

5

 

 

2

Lars Thomsson (C)

6

 

 

3

Mikael Oscarsson (KD)

5

 

 

4

Allan Widman (L)

5

 

 

5

Kalle Olsson (S)

5

 

 

6

Alexandra Anstrell (M)

6

 

 

7

Elisabeth Falkhaven (MP)

6

 

 

8

Mikael Larsson (C)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

0.56

19

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU10

 

 

 

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

 

 

 

1

Carina Ohlsson (S)

6

 

 

2

Paula Bieler (SD)

8

 

 

3

Christina Höj Larsen (V)

6

 

 

4

Maria Ferm (MP)

6

 

 

5

Arin Karapet (M)

6

 

 

6

Jonny Cato Hansson (C)

6

 

 

7

Hans Eklind (KD)

6

 

 

8

Fredrik Malm (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.50

1.46

20

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU12

 

 

 

Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

 

 

 

1

Julia Kronlid (SD)

8

 

 

2

Solveig Zander (C)

8

 

 

3

Nooshi Dadgostar (V)

8

 

 

4

Björn Petersson (S)

6

 

 

5

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

6

 

 

6

Maria Ferm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

2.28

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 28 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.