Onsdag den 24 februari 2021

TalarlistaKammarens talarlista 2021-02-24

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 24 februari 2021

Kl.

09.00

 

Utrikespolitisk debatt

______________________________________________________________________________

Nr

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt

 

 

 

Debattregler

 

Den utrikespolitiska debatten är uppdelad i två delar-först en inledande del med utrikesministern och partiföreträdare, därefter en andra del med övriga talare som önskar få ordet.

Partiföreträdare
Utrikesministern inleder debatten med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, anförandet får ta högst 20 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partier i storleksordning. Oppositionspartierna har rätt till ett anförande på högst 8 minuter och partiföreträdaren för Miljöpartiet har rätt till ett anförande på högst 6 minuter.

På samtliga anföranden föreligger fri replikrätt (partierna i storleksordning).
Duellmetoden tillämpas med repliker på högst 2 respektive 1 minut.

 

Tid för anförande

 

1

Utrikesminister Ann Linde (S)

20

 

2

Hans Wallmark (M)

8

 

3

Markus Wiechel (SD)

8

 

4

Kerstin Lundgren (C)

8

 

5

Håkan Svenneling (V)

8

 

6

Lars Adaktusson (KD)

8

 

7

Fredrik Malm (L)

8

 

8

Camilla Hansén (MP)

6

 

Uppskattad tid är cirka 4 timmar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Utrikespolitisk debatt (forts.)

 

 

 

Debattregler

 

Övriga talare
Efter den inledande debatten får övriga anmälda talare ordet om högst 6 minuter. På dessa anföranden gäller fri replikrätt. Alla ledamöter och statsråd som finns i kammaren kan begära replik även om de inte hållit huvudanförande eller inte ens står på talarlistan. En talare kan få ordet två gånger i ett replikskifte och varje replik får omfatta högst 1 minut.

 

Övriga talare

Tid till förfogande 6 min

 

1

Kenneth G Forslund (S)

6

 

2

Hans Rothenberg (M)

6

 

3

Sara Gille (SD)

6

 

4

Magnus Ek (C)

6

 

5

Yasmine Posio (V)

6

 

6

Robert Halef (KD)

6

 

7

Maria Nilsson (L)

6

 

8

Annika Strandhäll (S)

6

 

9

Margareta Cederfelt (M)

6

 

10

Linda Modig (C)

6

 

11

Lotta Johnsson Fornarve (V)

6

 

12

Olle Thorell (S)

6

 

13

Magdalena Schröder (M)

6

 

14

Lars Thomsson (C)

6

 

15

Lorena Delgado Varas (V)

6

 

16

Diana Laitinen Carlsson (S)

6

 

17

Cecilia Widegren (M)

6

 

18

Jessika Roswall (M)

6

 

19

Pål Jonson (M)

6

 

20

Amineh Kakabaveh (-)

6

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.