Till innehåll på sidan

Onsdag den 22 mars 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-03-22

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 22 mars 2023

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i UU16, dock tidigast kl. 16.00

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

17

Utrikesutskottets betänkande UU16

Sveriges medlemskap i Nato

1

Aron Emilsson (SD)

8

2

Håkan Svenneling (V)

12

3

Morgan Johansson (S)

12

4

Jacob Risberg (MP)

12

5

Ann-Sofie Alm (M)

8

6

Kerstin Lundgren (C)

8

7

Magnus Berntsson (KD)

8

8

Anna Starbrink (L)

6

9

Utrikesminister Tobias Billström (M)

10

10

Försvarsminister Pål Jonson (M)

6

11

Markus Wiechel (SD)

6

12

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

13

Peter Hultqvist (S)

12

14

Ulf

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.