Onsdag den 22 juni 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-06-22

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 22 juni 2016

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Votering (efter debattens slut)

 

 

 

Avtackning

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Finansutskottets betänkande FiU37

 

 

 

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

10

Justitieutskottets betänkande JuU27

 

 

 

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

 

 

 

1

Krister Hammarbergh (M)

8

 

 

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

 

 

3

Mats Pertoft (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.20

0.20

11

Justitieutskottets betänkande JuU35

 

 

 

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.20

12

Civilutskottets utlåtande CU26

 

 

 

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.20

 

Totalt anmäld tid 0 tim. 20 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.