Onsdag den 22 juni 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-06-22

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 22 juni 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

9

Finansutskottets betänkande FiU37

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015

____

____

0.00

0.00

10

Justitieutskottets betänkande JuU27

Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

1

Krister Hammarbergh (M)

8

2

Helene Petersson i Stockaryd (S)

6

3

Mats Pertoft (MP)

6

____

____

0.20

0.20

11

Justitieutskottets betänkande JuU35

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

____

____

0.00

0.20

12

Civilutskottets

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.