Onsdag den 18 december 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-12-18

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Onsdagen den 18 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut, dock tidigast klockan 14.00

Avslutning

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Finansutskottets betänkande FiU2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om följande regler för utgiftsområdesdebatterna.

Fri replikrätt ska gälla för den första omgången talare (den så kallade utskottsrundan). Statsråd som deltar har också rätt till fri replikrätt på ledamöter i utskottsrundan. Ett replikskifte vid fri replikrätt kan omfatta högst två repliker. Den första repliken får inte överstiga två minuter och den andra repliken får inte överstiga

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.