Onsdag den 14 november 2018

TalarlistaKammarens talarlista 2018-11-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 14 november 2018

Kl.

09.00

 

Prövning av förslaget till statsminister

 

 

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

3

Konstitutionsutskottets betänkande KU2

 

 

 

Ändrade mediegrundlagar (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

4

Konstitutionsutskottets betänkande KU3

 

 

 

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

5

Konstitutionsutskottets betänkande KU4

 

 

 

Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor (vilande grundlagsbeslut, m.m.)

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

6

Konstitutionsutskottets betänkande KU7

 

 

 

EU-arbetet i riksdagen

 

 

 

1

Patrick Reslow (SD)

6

 

 

2

Erik Ezelius (S)

4

 

 

3

Erik Ottoson (M)

4

 

 

4

Tuve Skånberg (KD)

4

 

 

5

Bengt Eliasson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

0.22

7

Kulturutskottets betänkande KrU2

 

 

 

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service

 

 

 

1

Christer Nylander (L)

8

 

 

2

Lawen Redar (S)

10

 

 

3

Annicka Engblom (M)

8

 

 

4

Angelika Bengtsson (SD)

8

 

 

5

Vasiliki Tsouplaki (V)

8

 

 

6

Roland Utbult (KD)

8

 

 

7

Anna Sibinska (MP)

8

 

 

8

Per Lodenius (C)

8

 

 

9

Aron Emilsson (SD)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.14

1.36

8

Finansutskottets betänkande FiU15

 

 

 

Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.36

9

Skatteutskottets betänkande SkU2

 

 

 

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.36

10

Skatteutskottets betänkande SkU3

 

 

 

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.36

11

Skatteutskottets betänkande SkU4

 

 

 

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

 

 

 

1

David Lång (SD)

6

 

 

2

Anna Vikström (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.11

1.47

12

Justitieutskottets betänkande JuU4

 

 

 

Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

1.47

13

Trafikutskottets betänkande TU2

 

 

 

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

 

 

 

1

Magnus Jacobsson (KD)

6

 

 

2

Helena Gellerman (L)

8

 

 

3

Denis Begic (S)

4

 

 

4

Emma Berginger (MP)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

2.09

14

Civilutskottets betänkande CU2

 

 

 

En ny regional planering

 

 

 

1

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

 

 

2

Emma Hult (MP)

6

 

 

3

Leif Nysmed (S)

6

 

 

4

Mats Green (M)

6

 

 

5

Roger Hedlund (SD)

6

 

 

6

Ola Johansson (C)

6

 

 

7

Larry Söder (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.44

2.53

15

Civilutskottets betänkande CU3

 

 

 

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.53

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 53 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.