Onsdag den 11 maj 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-05-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 11 maj 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

30

Konstitutionsutskottets betänkande KU14

 

 

 

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

 

 

 

1

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

2

Lars Andersson (SD)

4

 

 

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

4

Nina Lundström (L)

6

 

 

5

Anna Sibinska (MP)

6

 

 

6

Erik Ottoson (M)

8

 

 

7

Linda Modig (C)

8

 

 

8

Tuve Skånberg (KD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

0.52

31

Konstitutionsutskottets betänkande KU17

 

 

 

Riksrevisionens årsredovisning för 2021

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.52

32

Konstitutionsutskottets betänkande KU19

 

 

 

Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

0.52

33

Konstitutionsutskottets betänkande KU35

 

 

 

Riksdagens arbetsformer

 

 

 

1

Lars Andersson (SD)

6

 

 

2

Per Schöldberg (C)

8

 

 

3

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

4

Nina Lundström (L)

6

 

 

5

Camilla Hansén (MP)

6

 

 

6

Karin Enström (M)

6

 

 

7

Per-Arne Håkansson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.46

1.38

34

Konstitutionsutskottets betänkande KU37

 

 

 

Bättre villkor för kommersiell radio

 

 

 

1

John E Weinerhall (M)

8

 

 

2

Fredrik Lindahl (SD)

4

 

 

3

Per-Arne Håkansson (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.18

1.56

35

Socialutskottets betänkande SoU32

 

 

 

Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

1.56

36

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU11

 

 

 

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

 

 

 

1

Magnus Persson (SD)

5

 

 

2

Ciczie Weidby (V)

6

 

 

3

Sofia Damm (KD)

4

 

 

4

Johan Andersson (S)

6

 

 

5

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

6

 

 

6

Malin Danielsson (L)

4

 

 

7

Leila Ali-Elmi (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.37

2.33

37

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU13

 

 

 

Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

6

 

 

4

Sofia Damm (KD)

4

 

 

5

Johanna Haraldsson (S)

6

 

 

6

Ciczie Weidby (V)

6

 

 

7

Roger Haddad (L)

6

 

 

8

Leila Ali-Elmi (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.48

3.21

38

Skatteutskottets betänkande SkU24

 

 

 

Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

 

 

 

1

Sultan Kayhan (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.08

3.29

39

Skatteutskottets betänkande SkU25

 

 

 

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.00

3.29

40

Justitieutskottets betänkande JuU26

 

 

 

Våldsbrott och brottsoffer

 

 

 

1

Anna Wallentheim (S)

8

 

 

2

Louise Meijer (M)

8

 

 

3

Katja Nyberg (SD)

8

 

 

4

Johan Hedin (C)

6

 

 

5

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

6

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.52

4.21

41

Justitieutskottets betänkande JuU19

 

 

 

Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

6

 

 

2

Gudrun Nordborg (V)

6

 

 

3

Ingemar Kihlström (KD)

6

 

 

4

Louise Meijer (M)

6

 

 

5

Adam Marttinen (SD)

6

 

 

6

Malin Björk (C)

6

 

 

7

Juno Blom (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.42

5.03

42

Justitieutskottets betänkande JuU53

 

 

 

Biometri i brottsbekämpningen

 

 

 

1

Gustaf Lantz (S)

4

 

 

2

Tobias Andersson (SD)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

 0.10

5.13

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 13 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.