Onsdag den 10 maj 2023

TalarlistaKammarens talarlista 2023-05-10

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 10 maj 2023

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Konstitutionsutskottets betänkande KU34

 

 

 

Innehållsvillkor för public service på internet

 

 

 

1

Ida Karkiainen (S)

6

 

 

2

Leonid Yurkovskiy (SD)

4

 

 

3

Lars Engsund (M)

6

 

 

4

Vasiliki Tsouplaki (V)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.26

0.26

20

Konstitutionsutskottets betänkande KU23

 

 

 

Valfrågor

 

 

 

1

Hans Ekström (S)

6

 

 

2

Fredrik Lindahl (SD)

8

 

 

3

Erik Ottoson (M)

8

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

6

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

6

Malin Björk (C)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

8

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

1.18

 

 

 

 

 

21

Konstitutionsutskottets betänkande KU26

 

 

 

Fri- och rättigheter m.m.

 

 

 

1

Ulrik Nilsson (M)

8

 

 

2

Amalia Rud Pedersen (S)

4

 

 

3

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

4

Victoria Tiblom (SD)

6

 

 

5

Malin Danielsson (L)

6

 

 

6

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

7

Malin Björk (C)

6

 

 

8

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.50

2.08

22

Konstitutionsutskottets betänkande KU28

 

 

 

Minoritetsfrågor

 

 

 

1

Mirja Räihä (S)

8

 

 

2

Victoria Tiblom (SD)

6

 

 

3

Erik Ottoson (M)

6

 

 

4

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

5

Gudrun Brunegård (KD)

6

 

 

6

Malin Björk (C)

6

 

 

7

Malin Danielsson (L)

6

 

 

8

Jan Riise (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Justitieutskottets betänkande JuU16

 

 

 

Terrorism

 

 

 

1

Anna Wallentheim (S)

8

 

 

2

Adam Marttinen (SD)

8

 

 

3

Mikael Damsgaard (M)

8

 

 

4

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

5

Torsten Elofsson (KD)

8

 

 

6

Ulrika Liljeberg (C)

8

 

 

7

Juno Blom (L)

8

 

 

8

Rasmus Ling (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

4.04

24

Justitieutskottets betänkande JuU19

 

 

 

Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material

 

 

 

1

Fredrik Kärrholm (M)

4

 

 

2

Gudrun Nordborg (V)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.12

4.16

25

Trafikutskottets betänkande TU7

 

 

 

Sjöfartsfrågor

 

 

 

1

Johanna Rantsi (M)

8

 

 

2

Ulrika Heie (C)

8

 

 

3

Magnus Jacobsson (KD)

8

 

 

4

Mattias Ottosson (S)

8

 

 

5

Helena Gellerman (L)

8

 

 

6

Jimmy Ståhl (SD)

8

 

 

7

Linda W Snecker (V)

6

 

 

8

Daniel Helldén (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.02

5.18

26

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU13

 

 

 

Övergripande miljöfrågor

 

 

 

1

Helena Storckenfeldt (M)

8

 

 

2

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

4

Joakim Järrebring (S)

8

 

 

5

Elin Nilsson (L)

8

 

 

6

Martin Kinnunen (SD)

8

 

 

7

Andrea Andersson Tay (V)

8

 

 

8

Stina Larsson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

6.22

27

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU14

 

 

 

Fiskeripolitik

 

 

 

1

Johanna Hornberger (M)

8

 

 

2

Emma Nohrén (MP)

8

 

 

3

Kjell-Arne Ottosson (KD)

8

 

 

4

Tomas Kronståhl (S)

8

 

 

5

Elin Nilsson (L)

8

 

 

6

Beatrice Timgren (SD)

8

 

 

7

Andrea Andersson Tay (V)

8

 

 

8

Anders Karlsson (C)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

7.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Näringsutskottets betänkande NU16

 

 

 

Näringspolitik

 

 

 

1

Anna af Sillén (M)

8

 

 

2

Tobias Andersson (SD)

8

 

 

3

Lili André (KD)

8

 

 

4

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

8

 

 

5

Louise Eklund (L)

8

 

 

6

Lorena Delgado Varas (V)

8

 

 

7

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

8

 

 

8

Elin Söderberg (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.04

8.30

 

Totalt anmäld tid 8 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.