Måndag den 14 december 2015

TalarlistaKammarens talarlista 2015-12-14

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 14 december 2015

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

19

Utrikesutskottets betänkande UU2

 

 

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

 

 

 

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

1

Sofia Arkelsten (M)

6

 

 

2

Julia Kronlid (SD)

6

 

 

3

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

4

Hans Linde (V)

6

 

 

5

Birgitta Ohlsson (L)

6

 

 

6

Sofia Damm (KD)

6

 

 

7

Kenneth G Forslund (S)

6

 

 

8

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

9

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

0.54

20

Socialutskottets betänkande SoU5

 

 

 

Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

 

 

 

1

Sofia Fölster (M)

6

 

 

2

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

3

Staffan Danielsson (C)

6

 

 

4

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

5

Anna-Lena Sörenson (S)

6

 

 

6

Maj Karlsson (V)

6

 

 

7

Christina Örnebjär (L)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

1.36

21

Socialutskottets betänkande SoU1

 

 

 

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

 

 

 

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

1

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

2

Cecilia Widegren (M)

6

 

 

3

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

4

Staffan Danielsson (C)

6

 

 

5

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

6

Anna-Lena Sörenson (S)

6

 

 

7

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

8

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

9

Statsrådet Gabriel Wikström (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.54

2.30

 

22

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU1

 

 

 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

 

 

 

För debatter om utgiftsområden gäller särskilda debattregler som talmannen och gruppledarna har kommit överens om.
Fri replikrätt gäller under den s.k. utskottsrundan till och med ett eventuellt deltagande statsråds anförande. De talare som är anmälda till den delen av debatten kan alltså få ordet för replik innan de har hållit sitt huvudanförande. Det innebär att den fria replikrätten gäller för högst en ledamot per parti samt det eventuellt deltagande statsrådet.
I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.
Ett anförande bör enligt överenskommelsen begränsas till 6 minuter i debatterna om utgiftsområden.

 

1

Johan Hultberg (M)

6

 

 

2

Martin Kinnunen (SD)

6

 

 

3

Kristina Yngwe (C)

6

 

 

4

Lars Tysklind (L)

6

 

 

5

Lars-Axel Nordell (KD)

6

 

 

6

Matilda Ernkrans (S)

6

 

 

7

Stina Bergström (MP)

6

 

 

8

Jens Holm (V)

6

 

 

9

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

6

 

 

10

Johan Büser (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.00

3.30

 

Totalt anmäld tid 3 tim. 30 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.