Måndag den 12 december 2016

TalarlistaKammarens talarlista 2016-12-12

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Måndagen den 12 december 2016

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

13

Trafikutskottets betänkande TU1

 

 

 

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

 

 

 

1

Jessica Rosencrantz (M)

6

 

 

2

Per Klarberg (SD)

6

 

 

3

Anders Åkesson (C)

6

 

 

4

Nina Lundström (L)

6

 

 

5

Robert Halef (KD)

6

 

 

6

Karin Svensson Smith (MP)

6

 

 

7

Pia Nilsson (S)

6

 

 

8

Emma Wallrup (V)

6

 

 

9

Statsrådet Anna Johansson (S)

6

 

 

10

Erik Ottoson (M)

6

 

 

11

Teres Lindberg (S)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.06

1.06

14

Trafikutskottets betänkande TU4

 

 

 

Infrastruktur för framtiden

 

 

 

1

Karin Svensson Smith (MP)

12

 

 

2

Pia Nilsson (S)

12

 

 

3

Jessica Rosencrantz (M)

12

 

 

4

Per Klarberg (SD)

10

 

 

5

Anders Åkesson (C)

12

 

 

6

Emma Wallrup (V)

12

 

 

7

Nina Lundström (L)

12

 

 

8

Robert Halef (KD)

12

 

 

9

Statsrådet Anna Johansson (S)

10

 

 

10

Jasenko Omanovic (S)

8

 

 

11

Boriana Åberg (M)

8

 

 

12

Jimmy Ståhl (SD)

10

 

 

13

Lars Tysklind (L)

8

 

 

14

Erik Ottoson (M)

8

 

 

15

Tony Wiklander (SD)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

2.36

3.42

15

Näringsutskottets betänkande NU1

 

 

 

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

 

 

 

1

Lars Hjälmered (M)

6

 

 

2

Josef Fransson (SD)

6

 

 

3

Helena Lindahl (C)

6

 

 

4

Said Abdu (L)

6

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

6

 

 

6

Jennie Nilsson (S)

6

 

 

7

Jonas Eriksson (MP)

5

 

 

8

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

9

Hans Rothenberg (M)

5

 

 

10

Anna-Caren Sätherberg (S)

5

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.57

4.39

16

Näringsutskottets betänkande NU2

 

 

 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om debattider och fri replikrätt vid budgetdebatterna hösten 2016. Talartiden begränsas till högst 6 minuter i debatterna om utgiftsområden. Talarordningen bestäms på vanligt sätt. Fri replikrätt ska gälla i såväl utskottsrundan som för eventuellt deltagande statsråd. I varje replikskifte har deltagarna rätt till två repliker om vardera 2 minuter. Duellmetoden tillämpas.

 

 

 

1

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

6

 

 

2

Johan Nissinen (SD)

6

 

 

3

Peter Helander (C)

6

 

 

4

Said Abdu (L)

6

 

 

5

Penilla Gunther (KD)

6

 

 

6

Mattias Jonsson (S)

6

 

 

7

Jonas Eriksson (MP)

5

 

 

8

Håkan Svenneling (V)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.47

5.26

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 26 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.