Riksbankens föreskrifter (2010:90) om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:90
Departement/myndighet: Riksbanken
Utfärdad: 2010-02-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor ska ges ut samt att mynten ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §   Med anledning av bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling den 19 juni 2010 ska minnesmynt med nominella värden av fyra tusen och tre hundra kronor ges ut.

2 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av fyra tusen kronor ska tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från den nominella vikten får vid uppvägning av ett hundra mynt vara högst 12 gram.

3 §   Minnesmyntet med ett nominellt värde av tre hundra kronor ska tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid en uppvägning av ett hundra mynt vara högst 27 gram.

4 §   Båda valörerna ska ha följande prägel:

På framsidan finns ett porträtt av brudparet och texten "KRONPRINSESSAN VICTORIA PRINS DANIEL" samt datum för bröllopet, 19 juni 2010. Formgivarens initialer ("EN") står till höger om brudparets porträtt.

På frånsidan avbildas kronprinsessans vapen. Under detta står "SVERIGE", myntets valör, riksbankschefens initialer ("SI") samt första bokstaven i utgivningsorten ("S"). I formgivningen ingår också fjärilar som ska föra tanken till glädje och lycka och till brudparets framtida bostad i Haga slott.

Randen ska vara slät.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.