Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

-itO.q f;\; ; i .t f >: -> f4 ''.{''•* !: i* f, V:t u i n «. U. ii «; . KM n'' .•> Mr. r ;«t,» r mus r: m H i: JO! . #1

,*;•>!: i Ji.''
''••• •’ 11T • • IV 1 i''- f''i''iV il ‘: :> iH .iijniii

lfa -vm,'' j [••)«.
;?.
j /■

,* • i /i!; 1J00 cViOi;i.‘vii; • ''-jc ^f./*;j?.j:;; .«rf©b •’>!> !''• ■ •; •

''i>''uy> .1 v >->••• t‘i. -m.’-.'' ''!>■ r.iu-* ii-, : c:_

Reglemente

för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 12 Maj 1896.

• * • *V\uvA A v\y \v.;- •••- • . .t )

,''i''.i j.i! v»

Afdelning I.

.; (11 ( hl i fl . • .''vi'''' '' i! ii; > Mi: »i.., i.i. ''i,; : 1 illfliVl '''' ''

Allmänna föreskrifter.

I ...i,; {* . i.•

§ i
Riksbanken

förblifver under Riksdagens egen garanti och vård,

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.