Till innehåll på sidan

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete

SFS nr: 2020:375
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2020-05-28
Tidsbestämd: 2021-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som
   1. lämnas efter godkännande enligt 5 a § samma lag, och
   2. avser arbetstagares arbetstidsminskning under stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli 2020.

2 §   För stödmånader som anges i 1 § får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. Vid en sådan arbetstidsminskning ska en arbetstagares löneminskning uppgå till 12 procent av ordinarie lön i stället för vad som anges i 13 § nämnda lag.


Övergångsbestämmelser

2020:375
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.
   2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juli 2020.
   3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stödmånader som infaller under perioden 1 maj-31 juli 2020.