Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts kungörelse (1973:702) med anledning av konung Gustaf VI Adolfs frånfälle;

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1973:702
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1973-09-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vi Carl Gustaf, Sveriges konung, ger till känna följande.

Ett hårt slag har drabbat fosterlandet. Sveriges, Götes och Vendes Konung, Gustaf VI Adolf, har avlidit den 15 september 1973 kl. 20.35. Sveriges folk känner djup sorg över hans bortgång.

En sällsynt andlig resning kännetecknade Gustaf VI Adolf både som människa och statsöverhuvud. Med okuvlig pliktuppfyllelse och levande förståelse för tidens strömningar har han med taktfull fasthet fyllt sin konungsliga gärning under en nära tjugotreårig regeringstid.

Den betydelsefulla nyorienteringen av vårt samhälle, liksom Sveriges ökade gemenskap med omvärlden, har av Gustaf VI Adolf mötts med stor förståelse. Hans betydelsefulla kulturella insatser på en mängd områden har i hög grad gagnat vårt land.

Gustaf VI Adolf har blivit en förebild för en konung i ett demokratiskt samhälle. Han har omfattats med vördnad och tillgivenhet av alla svenskar och hans gärningar har följts med beundran och tacksamhet.

Det rum den hädangångne lämnat har Vi nu intagit. Sålunda har Vi enligt gällande grundlagar tillträtt rikets styrelse som Sveriges konung.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.