Jordförvärvsförordning (2005:522)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2005:522
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2005-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1809
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Glesbygd och omarronderingsområden

1 §   I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ärenden om förvärvstillstånd

2 §   Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 4 §.

3 §   Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna.

4 §   Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person eller ett dödsbo.

Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket. Förordning (2021:85).

5 §   Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet.

Kan säljaren begära inlösen enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han eller hon därvid skall iaktta.

Avgifter

6 §   Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag          Avgiftsklass
A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1   5
B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger
20 000 000 kronor           8
C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3
i andra fall än som avses i B       6
Förordning (2021:85).

Övriga bestämmelser

7 §   Efter ett sådant förvärv som avses i 13 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen.

8 §   Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 15 § jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen.

9 §   Har upphävts genom förordning (2022:1809).


Övergångsbestämmelser

2005:522
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005, då jordförvärvsförordningen (1991:736) skall upphöra att gälla.
   2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § jordförvärvslagen (1979:230) i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i 2-3 §§ jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tilllämpas.
   3. Har före ikraftträdandet föreläggande om bosättning meddelats enligt 10 § jordförvärvslagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i 3 § jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tillämpas.
   4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av juni 2005.

2021:85
   1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.

Bilaga

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

I Österåkers kommun    Ljusterö socken
I Värmdö kommun          Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö 
                socknar
I Haninge kommun      Utö, Ornö och Muskö socknar
I Norrtälje kommun      Björkö-Arholma, Väddö, Singö, 
                Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna 
                socknar
I Nynäshamns kommun      Torö socken
Uppsala län

I Tierps kommun       Västlands, Österlövsta och 
                Hållnäs socknar
I Östhammars kommun       Forsmarks, Börstils, Hargs och 
                Gräsö socknar
I Heby kommun          Huddunge, Enåkers och Nora 
                socknar  
Östergötlands län

I Ydre kommun          Hela kommunen
I Kinda kommun          Tidersrums, Horns, Hycklinge 
                och Oppeby socknar  
I Boxholms kommun      Blåviks och Malexanders socknar  
I Finspångs kommun      Regna och Skedevi socknar
I Valdemarsviks kommun      Gryts, Tryserums och Östra Eds 
                socknar
I Norrköpings kommun      Jonsbergs och Rönö socknar
I Söderköpings kommun      Skällviks, Sankt Annas och 
                Börrums socknar
Jönköpings län

I Gislaveds kommun      Burseryds, Sandviks, Gryteryds, 
                Södra Hestra, Ås och Kållerstads 
                socknar
I Jönköpings kommun      Visingsö socken
I Värnamo kommun      Torskinge, Dannäs, Gällaryds 
                och Nydala socknar
I Sävsjö kommun          Skepperstads, Hjälmseryds, 
                Stockaryds och Hultsjö socknar
I Vetlanda kommun      Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla, 
                Södra Solberga, Korsberga, 
                Lemnhults, Näshults, Stenberga, 
                Skirö, Nye, Alseda, Ökna och 
                Karlstorps socknar
I Eksjö kommun          Kråkshults, Bellö, Ingatorps 
                och Edshults socknar
Kronobergs län

I Uppvidinge kommun      Hela kommunen
I Lessebo kommun      Ekeberga och Ljuders socknar
I Tingsryds kommun      Tingsås, Almundsryds, Älmeboda, 
                Linneryds, Södra Sandsjö och 
                Urshults socknar, samt Tingsryd 
                stadsregisterområde
I Alvesta kommun      Slätthögs, Mistelås och Västra 
                Torsås socknar
I Älmhults kommun      Härlunda, Virestads, 
                Stenbrohults, Göteryds, 
                Pjätteryds och Hallaryds socknar
I Markaryds kommun      Hinneryds socken
I Växjö kommun          Asa och Aneboda socknar
I Ljungby kommun      Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, 
                Bolmsö och Tannåkers socknar
Kalmar län

I Högsby kommun          Hela kommunen
I Torsås kommun          Gullabo och Torsås socknar
I Mörbylånga kommun      Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa, 
                Smedby, Södra Möckleby, 
                Segerstads, Gräsgårds, Ventlinge, 
                Ås, Norra Möckleby, Gårdby och 
                Sandby socknar
I Hultsfreds kommun      Målilla, Gårdveda, Järeda, Vena, 
                Tveta, Mörlunda och Virserums 
                socknar, samt Virserums 
                stadsregisterområde
I Emmaboda kommun      Vissefjärda, Algutsboda och 
                Långasjö socknar
I Kalmar kommun          Karlslunda socken
I Nybro kommun          Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, 
                Oskars och Hälleberga socknar
I Oskarshamns kommun      Kristdala och Misterhults 
                socknar samt Figeholms 
                stadsregisterområde
I Västerviks kommun      Västrums, Ukna, Dalhems, Västra 
                Eds, Loftahammars, Odensvi, 
                Hallingebergs, Hjorteds och 
                Blackstads socknar
I Vimmerby kommun      Rumskulla, Frödinge, Locknevi, 
                Djursdala, Södra Vi och Tuna 
                socknar
I Borgholms kommun      Föra, Alböke, Löts, Egby, 
                Bredsätra, Gärdslösa, Långlöts, 
                Runstens, Böda, Högby, Källa 
                och Persnäs socknar
Gotlands län

I Gotlands kommun      Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, 
                Halls, Hangvars, Lärbro, Hellvi, 
                Norrlanda, Ganthems, Vänge, 
                Guldrupe, Buttle, Ala, 
                Kräklingbo, Anga, Gammelgarns, 
                Östergarns, Fröjels, Eksta, 
                Sproge, Ardre, Alskogs, Garde, 
                Etelhems, Lye, Lau, Närs, Burs, 
                Stånga, Lojsta, Linde, Hemse, 
                Rone, Alva, Fardhems, Gerums, 
                Levide, Silte, Hablingbo, 
                Havdhems, Eke, Grötlingbo, Näs, 
                Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo 
                och Sundre socknar
Blekinge län

I Olofströms kommun      Kyrkhults socken
I Karlskrona kommun      Sillhövda och Kristianopels 
                socknar samt Kristianopels 
                stadsregisterområde
I Ronneby kommun      Backaryds, Öljehults och 
                Eringsboda socknar
I Karlshamns kommun      Ringamåla socken
Hallands län

I Hylte kommun          Kinnareds, Drängsereds, 
                Långaryds, Femsjö, Södra 
                Unnaryds och Jälluntofta socknar  
I Laholms kommun      Hishults och Knäreds socknar
I Falkenbergs kommun      Gällareds, Krogsereds, Gunnarps, 
                Fagereds, Källsjö och Älvsereds 
                socknar
Västra Götalands län

I Munkedals kommun      Bärfendals, Svarteborgs, Hede, 
                Sanne och Krokstads socknar
I Tanums kommun          Hela kommunen  
I Strömstads kommun      Skee, Näsinge, Lommelands, 
                Hogdals och Tjärnö socknar
I Dals-Eds kommun      Hela kommunen
I Färgelanda kommun      Järbo, Råggärds, Lerdals och 
                Rännelanda socknar
I Bengtsfors kommun      Hela kommunen
I Melleruds kommun      Dalskogs och Skålleruds socknar
I Svenljunga kommun      Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, 
                Östra Frölunda och Håcksviks 
                socknar
I Åmåls kommun          Ånimskogs, Fröskogs och 
                Edsleskogs socknar
I Karlsborgs kommun      Undenäs socken
I Gullspångs kommun      Hela kommunen
I Töreboda kommun      Beatebergs och Älgarås socknar
I Mariestads kommun      Torsö socken
I Lidköpings kommun      Otterstads socken
Värmlands län

I Eda kommun          Järnskogs, Skillingmarks och 
                Köla socknar
I Torsby kommun          Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, 
                Östmarks, Norra Finnskoga, 
                Södra Finnskoga, Dalby och 
                Norra Ny socknar
I Årjängs kommun      Hela kommunen
I Sunne kommun          Gräsmarks socken
I Filipstads kommun      Nordmarks, Gåsborns och Rämmens 
                socknar samt Lesjöfors 
                stadsregisterområde
I Hagfors kommun      Ekshärads och Gustav Adolfs 
                socknar
I Arvika kommun          Stavnäs, Glava, Bogens, 
                Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs 
                socknar
I Säffle kommun          Svanskogs och Långseruds socknar
Örebro län

I Laxå kommun          Finnerödja och Tiveds socknar
I Hallsbergs kommun      Svennevads och Bo socknar  
I Hällefors kommun      Grythyttans och Hjulsjö socknar
I Ljusnarsbergs kommun      Ljusnarsbergs socken samt 
                Kopparberg stadsregisterområde
I Nora kommun          Järnboås socken
I Lindesbergs kommun      Linde och Ramsbergs socknar
Västmanlands län

I Skinnskattebergs kommun  Hela kommunen
I Norbergs kommun      Karbennings socken
I Sala kommun          Möklinta socken
I Fagersta kommun      Västervåla socken  
I Köpings kommun      Västra Skedvi socken
Dalarnas län

I Vansbro kommun      Hela kommunen 
I Malung-Sälens kommun      Hela kommunen
I Gagnefs kommun      Floda socken
I Rättviks kommun      Boda och Ore socknar
I Orsa kommun          Hela kommunen
I Älvdalens kommun      Hela kommunen
I Mora kommun          Våmhus och Venjans socknar
I Falu kommun          Svartnäs och Envikens socknar
I Avesta kommun          By socken
I Ludvika kommun      Grangärde och Säfsnäs socknar
Gävleborgs län

I Ovanåkers kommun      Voxna socken
I Nordanstigs kommun      Hela kommunen
I Ljusdals kommun      Hela kommunen
I Sandvikens kommun      Österfärnebo socken
I Hudiksvalls kommun      Delsbo, Bjuråkers och Norrbo 
                socknar
Västernorrlands län

I Ånge kommun          Hela kommunen  
I Sundsvalls kommun      Stöde, Holms och Lidens socknar
I Sollefteå kommun      Graninge, Resele, Helgums, 
                Ådals-Lidens, Junsele, Edsele 
                och Ramsele socknar
I Örnsköldsviks kommun      Skorpeds, Björna, Trehörningsjö 
                och Anundsjö socknar
Jämtlands län

I Ragunda kommun      Hela kommunen
I Bräcke kommun          Hela kommunen
I Krokoms kommun      Laxsjö, Föllinge, Hotagens, 
                Offerdals och Alsens socknar
I Strömsunds kommun      Hela kommunen
I Åre kommun          Hela kommunen
I Bergs kommun          Hela kommunen
I Härjedalens kommun      Hela kommunen
Västerbottens län

I Bjurholms kommun      Hela kommunen
I Vindelns kommun      Hela kommunen
I Robertsfors kommun      Nysätra socken
I Norsjö kommun          Hela kommunen
I Malå kommun          Hela kommunen
I Storumans kommun      Hela kommunen
I Sorsele kommun      Hela kommunen
I Dorotea kommun      Hela kommunen
I Vilhelmina kommun      Hela kommunen
I Åsele kommun          Hela kommunen
I Umeå kommun          Holmön socken
I Lycksele kommun      Hela kommunen
I Skellefteå kommun      Jörns, Lövångers och Burträsks 
                socknar
Norrbottens län

I Arvidsjaurs kommun      Hela kommunen
I Arjeplog kommun      Hela kommunen
I Jokkmokks kommun      Hela kommunen
I Överkalix kommun      Hela kommunen
I Kalix kommun          Hela kommunen
I Övertorneå kommun      Hela kommunen
I Pajala kommun          Hela kommunen
I Gällivare kommun      Hela kommunen
I Älvsbyns kommun      Hela kommunen 
I Bodens kommun          Edefors socken
I Haparanda kommun      Hela kommunen
I Kiruna kommun          Hela kommunen
Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingsområden

Västra Götalands län

I Skara kommun          Varnhems och Norra Lundby 
                socknar
Värmlands län

I Eda kommun          Järnskogs socken
I Torsby kommun          Dalby och Norra Ny socknar
I Årjängs kommun      Västra Fågelviks och Blomskog 
                socknar
I Sunne kommun          Lysviks socken
Dalarnas län

I Vansbro kommun      Äppelbo socken
I Malung-Sälens kommun      Malungs och Lima socknar
I Leksands kommun      Siljansnäs socken
I Rättviks kommun      Rättviks och Boda socknar
I Orsa kommun          Hela kommunen
I Älvdalens kommun      Älvdalens socken
I Falu kommun          Svärdsjö, Envikens, Bjursås och 
                Vika socknar
I Borlänge kommun      Hela kommunen
I Säters kommun          Stora Skedvi, Gustafs och Säter 
                socknar, samt Säter 
                stadsregisterområde
I Hedemora kommun      Husby socken
Med socken och stadsregisterområde avses i bilagan socknar och stadsregisterområden enligt den registerområdesindelning för fastigheter som gällde vid den tidpunkt då fastighetsdatareformen genomfördes i respektive kommun.
Förordning (2022:1809).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.