Till innehåll på sidan

Försäkringskassans föreskrifter (2020:887) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021

SFS nr: 2020:887
Departement/myndighet: Försäkringskassan
Utfärdad: 2020-10-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag föreskriver Försäkringskassan att de procenttal med vilka bidragsbelopp ska ändras enligt 4 § lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag år 2021 är 0.