Till innehåll på sidan

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för gymnasiesärskolan

SFS nr: N2022:11
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-04-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)