Till innehåll på sidan

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

SFS nr: N2022:10
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-04-13
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)