Till innehåll på sidan

Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:590
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2023-10-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft ska betalas med 42,8 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft för kalenderåret 2024.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.