Till innehåll på sidan

Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio

SFS nr: 2022:461
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2022-05-19
Tidsbestämd: 2026-08-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Avgift för ansökan

3 §   Den avgift som Myndigheten för press, radio och tv får ta ut enligt 5 § lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio ska uppgå till 6 000 kronor för varje tillstånd som en ansökan om förlängning avser.