Till innehåll på sidan

Förordning (2022:302) om anmälningsskyldighet för Kriminalvården i vissa fall

SFS nr: 2022:302
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2022-04-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Anmälningsskyldighet

2 §   Om en intagen eller någon annan person som omfattas av Kriminalvårdens verksamhet orsakas allvarlig kroppsskada som kan antas bero på agerande eller underlåtenhet av myndighetens arbetstagare, uppdragstagare eller inhyrda personal, ska Kriminalvården göra en anmälan till Polismyndigheten.

En sådan anmälan ska också göras om personen har avlidit och det finns skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt 13 eller 14 § lagen (1995:832) om obduktion m.m.

En anmälan behöver inte göras om det redan har beslutats att inleda en förundersökning.

Bemyndigande

3 §   Kriminalvården får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.