Förordning (2019:16) om riksmätplatser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:16
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2019-02-14
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.

Mätstorhet      Riksmätplats  
Mekanik  
1. längd      RISE Research Institutes 
        of Sweden AB (1-9)
2. plan vinkel  
3. volym   
4. massa  
5. kraft  
6. kraftmoment  
7. ljudtryck  
8. acceleration  
9. tryck
Tid och frekvens   
1. tidsintervall    RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-3)
2. tidpunkt  
3. frekvens

Elektricitet och magnetism  
1. elektrisk spänning    RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-9)
2. elektrisk ström  
3. impedans   
4. elektrisk effekt  
5. elektrisk energi  
6. dämpning  
7. brus  
8. reflektionsfaktor  
9. strålningsflödestäthet
Värme  
temperatur      RISE Research Institutesof 
        Sweden AB
Fotometri och radiometri  
1. ljusflöde      RISE Research Institutes
        of Sweden AB (1-10)
2. ljusstyrka  
3. illuminans   
4. luminans  
5. kromaticitetskoordinater,
tristimulusvärden  
6. korrelerad färgtemperatur  
7. strålningsflöde  
8. irradians  
9. relativ irradians  
10. spektral irradians

Joniserande strålning  
1. exposition      Strålsäkerhetsmyndigheten 
        (1-4)
2. absorberad dos  
3. dosekvivalent  
4. kerma

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.