Till innehåll på sidan

Förordning (2019:1168) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2020

SFS nr: 2019:1168
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2019-11-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,16 procent för år 2020.