Till innehåll på sidan

Förordning (2018:2081) om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

SFS nr: 2018:2081
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2018-12-20
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   För inköp av avskärmningar avsedda för platser där valsedlar kan läggas ut i anslutning till eller i val- och röstningslokaler ska en kommun få statsbidrag
   1. med 2 000 kr för varje vallokal, och
   2. med 2 000 kr för varje röstningslokal utan begränsat tillträde för förtidsröstning.

2 §   Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt 1 § 1 och betala ut bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019.

3 §   En kommun som har rätt till bidrag enligt 1 § 2 ska senast den 15 mars 2019 anmäla till Valmyndigheten hur många röstningslokaler utan begränsat tillträde som kommer att finnas i kommunen vid förtidsröstning i 2019 års val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt första stycket och betala ut bidraget senast den 1 april 2019.

4 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.