Till innehåll på sidan

Förordning (2018:2016) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter

SFS nr: 2018:2016
Departement/myndighet: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2018-12-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning kompletterar lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter. Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i den lagen.

Förordningen är meddelad med stöd av
   - 24 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter i fråga om 2 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 §.

2 §   Finansinspektionen får meddela föreskrifter om produktingripande enligt artikel 17 i EU-förordningen.

3 §   Finansinspektionen får besluta sådana meddelanden till icke-professionella investerare som avses i artikel 24.4 i EU-förordningen.

Ett beslut om meddelande enligt första stycket ska riktas direkt till den berörda icke-professionella investeraren och ha det innehåll som anges i artikel 24.4 i EU-förordningen.