Till innehåll på sidan

Förordning (2018:1978) om ränta på studielån för 2019

SFS nr: 2018:1978
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2018-11-29
Tidsbestämd: 2020-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.