Till innehåll på sidan

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

SFS nr: 2016:775
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2016-06-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:770
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

2 §   Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrottsmyndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finansinspektionen, Fondtorgsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket och Tullverket.
Förordning (2022:770).

3 §   Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.