Till innehåll på sidan

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:775
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2016-06-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:248
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

2 §   Myndigheter som är skyldiga att lämna uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljö- verket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Ekobrotts- myndigheten när den bedriver polisiär verksamhet, Finans- inspektionen, Fondtorgsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polis- myndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket, Tullverket och Utbetalningsmyndigheten. Förordning (2024:248).

3 §   Utöver de myndigheter som anges i 2 § får en åklagarmyndighet ta emot uppgifter enligt lagen (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.