Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

artal
2016
utfardad
2016-02-04
andrattillochmed
t.o.m. SFS 2023:572
utdrag
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:40
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:572
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §    /Upphör att gälla U:2024-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 3 300 för 2023. Förordning (2022:1664).

2 §    /Träder i kraft I:2024-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 2 800 för 2024. Förordning (2023:572).

3 §    /Upphör att gälla U:2024-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2023 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2022:1664).

3 §    /Träder i kraft I:2024-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2024 vara de som anges i bilagan till denna förordning.
Förordning (2023:572).

4 §   Har upphävts genom förordning (2016:874).


Övergångsbestämmelser

2017:27
   1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
   2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.

Bilaga /Upphör att gälla U:2024-01-01/

Förteckning över länstal 2023

Län              Länstal
Stockholms län          830
Uppsala län          103
Södermanlands län      39
Östergötlands län      151
Jönköpings län          116
Kronobergs län          24
Kalmar län          106
Gotlands län          37
Blekinge län        45
Skåne län          383
Hallands län          160
Västra Götalands län      537
Värmlands län          106
Örebro län          85
Västmanlands län      43
Dalarnas län          113
Gävleborgs län          53
Västernorrlands län      55
Jämtlands län          57
Västerbottens län      127
Norrbottens län          130
Förordning (2022:1664).

Bilaga /Träder i kraft I:2024-01-01/

Förteckning över länstal 2024

Län              Länstal
Stockholms län          524
Uppsala län          84
Södermanlands län      25
Östergötlands län      153
Jönköpings län          109
Kronobergs län          32
Kalmar län          86
Gotlands län          20
Blekinge län          39
Skåne län          309
Hallands län          125
Västra Götalands län      507
Värmlands län          119
Örebro län          66
Västmanlands län        35
Dalarnas län          116
Gävleborgs län          72
Västernorrlands län      54
Jämtlands län          55
Västerbottens län      155
Norrbottens län          115
Förordning (2023:572).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.