Till innehåll på sidan

Förordning (2012:865) om ränta på studielån för 2013

SFS nr: 2012:865
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2012-12-06
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,3 procent för 2013.