Förordning (2011:867) om flygplatsavgifter

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:867
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2011-06-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:666
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Förordning (2017:308).

2 §   Transportstyrelsen ska årligen offentliggöra en rapport som beskriver den verksamhet Transportstyrelsen bedrivit med stöd av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter. Rapporten får lämnas i samband med Transportstyrelsens verksamhetsberättelse.

3 §   Transportstyrelsen prövar efter ansökan frågan huruvida en sammanslutning av flygplatser ska utses som ett flygplatsnät enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.

En sådan ansökan ska innehålla uppgift om vilka flygplatser som ingår i sammanslutningen och om vilka personer som ska ingå i flygplatsnätets ledningsenhet.

4 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen (2011:866) om flygplatsavgifter.
Förordning (2017:308).

5 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2011:866) om flygplatsavgifter och denna förordning. Förordning (2021:666).

6 §   Flygplatsavgifter som avser start eller landning av luftfartyg ska differentieras i förhållande till luftfartygs klimatpåverkan. Differentieringen ska göras så att flygets klimatpåverkan minskar. Förordning (2021:666).


Övergångsbestämmelser

2021:666
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.
   2. Bestämmelserna om differentierade flygplatsavgifter i 6 § tillämpas första gången vid beslut om 2022 års avgifter.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.