Till innehåll på sidan

Förordning (2011:1527) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012

SFS nr: 2011:1527
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2011-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,5 procent för år 2012.