Till innehåll på sidan

Förordning (2009:1456) om ränta på studielån för 2010

SFS nr: 2009:1456
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-12-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,4 procent för 2010.